Pierwsze przepisy na dania z karpiem w roli głównej pojawiły się w pierwszej polskiej książce kucharskiej napisanej przez Stanisława Czernieckiego w wieku XVII. Książka pt.: "Compendium ferculorum albo zebranie potraw" zawierała przede wszystkim 100 przepisów m.in. na dania postne - rybne. W owych czasach karp był znany pośród szlachty, mieszczan i ziemian. Jednak nie był on potrawą wigilijną. Karp został wypromowany przez Peerel i Centralę Rybną w latach 50-tych. Karp był tani w hodowli i komuna hasłem "Karp na każdym Wigilijnym stole w Polsce" wprowadziła rybę do masowej hodowli, a sprzedażą karpia zajęła się Centrala Rybna. Karp wyparł inne ryby takie jak jesiotr, szczupak, karp zajął miejsce śledzia solonego. Przed Wigilią karpia kupimy w Adlim. Aldi w ofercie posiada karpia w płatach i filetowanego